Banner

Arquitectura El Palau d'Anglesola - Jacint Alsina Torres - Els nostres serveis

Els nostres serveis


Obra nova privada:
Inclou des d'habitatge unifamiliar, plurifamiliar, sector terciari i en general qualsevol tipus d'edificació de nova planta.

Obra nova pública:
Inclou el disseny d'equipaments en general per a l'Administració: escoles, museus, residències, etc.

Reforma i rehabilitació:
Des d'aquí ens dediquem a tractar aquest tipus de projectes amb la seriositat i la cura que requereixen.

Urbanisme:
Col-laborem amb l'Administració, amb particulars i altres despatxos per la redacció i assessorament en planejament urbanístic.

Assessorament tècnic:
Us obrim les portes a consultes o dubtes que facin referència a aspectes relacionats a l'arquitectura i l'urbanisme en general.

Comerç:
Disseny d'establiments i aparadors.

Altres tramitacions:
Gestionem i tramitem documentació tècnica tal com: cèdules d'habitabilitat, certificats, informes, etc.

Jacint Alsina Torres